Gå till innehåll

Evusheld (cilgavimab, tixagevimab)

Evusheld är avsett som pre-expositionsprofylax mot covid‑19 samt för behandling av covid‑19. NT-rådet har endast utvärderat Evusheld som pre-expositionsprofylax.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

covid-19, pre-expositionsprofylax

Rekommendation 2022-12-12

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.