Gå till innehåll

emtricitabin/ tenofovir disoproxil

Emtricitabin/tenofovirdisoproxil är dels avsett för antiretroviral kombinationsterapi vid behandling av hiv-1-infektion och dels för, i kombination med säkert sex, profylax före exponering för att minska risken för sexuellt överförd hiv-1-infektion hos vuxna med hög risk. Den senare indikationen är föremål för nationellt ordnat införande. Emtricitabin/tenofovir disoproxil finns som flera olika generika.­

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

hiv-profylax

Rekommendation 2018-06-11

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.