Gå till innehåll

Empliciti (elotuzumab)

Elotuzumab är avsett för behandling av multipelt myelom.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

multipelt myelom

Rekommendation 2016-09-01

Avtal

Uppföljning

multipelt myelom

Uppföljning 2020-02-12

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.