Gå till innehåll

Darzalex (daratumumab)

Darzalex är avsett för behandling av multipelt myelom.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

multipelt myelom

Rekommendation 2022-04-21

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via rekvisition. Avtalsstart 2024-07-01 Avtalsslut 2026-06-30 Förlängningsoption till och med 2028-06-30

Uppföljning

multipelt myelom

Uppföljning 2020-02-12

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.