Gå till innehåll

Cyramza (ramucirumab)

Cyramza är avsett för behandling av magsäckscancer, kolorektal cancer, icke-småcellig lungcancer och hepatocellulärt karcinom.

NT-rådet har beslutat att Cyramza kan bedömas regionalt. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om dess användning.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via rekvisition. Avtalsstart 2020-12-01 Avtalsslut 2024-11-30

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.