Gå till innehåll

Crysvita (burosumab)

Crysvita (burosumab) är avsett för behandling av x-kromosombunden hypofosfatemi (XLH) med radiologiskt påvisad skelettsjukdom.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

hypofosfatemi

Rekommendation 2023-11-29

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via rekvisition. Avtalsstart 2023-12-01 Avtalsslut 2025-11-30 Förlängningsoption till och med 2027-11-30

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.