Gå till innehåll

Cablivi (kaplacizumab)

Cablivi är avsett för behandling av förvärvad trombotisk trombocytopen purpura.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

trombotisk trombocytopen purpura

Rekommendation 2021-09-30

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via rekvisition. Avtalsstart 2021-10-01 Avtalsslut 2024-09-30 Förlängningsoption till och med 2025-09-30

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.