Gå till innehåll

Breyanzi (lisokabtagen-maraleucel)

Breyanzi är en CAR-T-cellsbehandling avsedd för behandling av B-cellslymfom.

Tidig bedömningsrapport

storcelligt B-cellslymfom

Tidig bedömningsrapport 2020-12-21

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

storcelligt B-cellslymfom

Rekommendation 2024-06-14

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via rekvisition. Avtalsstart 2024-06-01 Avtalsslut 2026-05-31 Förlängningsoption till och med 2028-05-31

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.