Gå till innehåll

Blincyto (blinatumomab)

Blincyto har flera godkända indikationer. Den indikation som omfattas av nationell samverkan är som monoterapi för behandling av pediatriska patienter som är 1 år eller äldre med Philadelphiakromosomnegativ CD19-positiv pre‑B ALL, som är refraktär eller recidiverande efter minst två tidigare behandlingar eller recidiverande efter tidigare allogen hematopoetisk stamcellstransplantation.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

akut lymfatisk leukemi

Rekommendation 2022-01-18

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.