Gå till innehåll

Besponsa (inotuzumab ozogamicin)

Besponsa är avsett för behandling av vuxna med recidiverande eller refraktär CD22-positiv prekursor B-cells akut lymfatisk leukemi (ALL).

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

akut lymfatisk leukemi

Rekommendation 2018-05-16

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.