Gå till innehåll

Beovu (brolucizumab)

Beovu (brolucizumab) är avsett för behandling av åldersrelaterad makuladegeneration.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

makuladegeneration

Rekommendation 2023-04-04

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.