Gå till innehåll

Amvuttra (vutrisiran)

Amvuttra (vutrisiran) är avsett för behandling av ärftlig transtyretinamyloidos (Skelleftesjukan) hos vuxna patienter med polyneuropati i stadium 1 eller stadium 2.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

transtyretinamyloidos

Rekommendation 2023-11-10

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via recept. Avtalsstart 2023-11-01 Avtalsslut 2025-10-31 Förlängningsoption till och med 2026-10-31

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.