Gå till innehåll

Alofisel (darvadstrocel)

Alofisel är en allogen stamcellsterapi avsedd för behandling av komplexa perianala fistlar i vuxna patienter med inaktiv/lindrig Crohns sjukdom.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Mb Crohn

Rekommendation 2018-06-28

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.