Gå till innehåll

Agamree (vamorolon)

Tidig bedömningsrapport

Duchennes muskeldystrofi

Tidig bedömningsrapport 2023-05-04

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har beslutat om nationell samverkan för vamorolon 2023-05-24. Det betyder att läkemedlet, om det blir godkänt för försäljning, ingår i processen för nationellt ordnat införande. Företaget förväntas ansöka om att läkemedlet ska omfattas av högkostnadsskyddet. NT-rådet rekommenderar regionerna att avvakta med användning i väntan på TLV:s beslut för att undvika ojämlikt införande.

NT-rådets rekommendation

Duchennes muskeldystrofi

Rekommendation att avvakta 2024-02-08

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.