Gå till innehåll

Aduhelm (adukanumab)

I december 2021 fick Biogen avslag på sin ansökan om att få adukanumab godkänt för försäljning inom EU.

NT-rådet beslutade om nationell samverkan för adukanumab vid indikationen alzheimers sjukdom 2021-04-14. Det betyder att läkemedlet, om företaget på nytt ansöker om försäljningstillstånd i EU och det blir godkänt för försäljning, ingår i processen för nationellt ordnat införande.

Mer information: EMA:s avslag

Tidig bedömningsrapport

Alzheimers sjukdom

Tidig bedömningsrapport 2021-03-29

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.