Gå till innehåll

Adakveo (krizanlizumab)

En fas III-studie med Adakveo till patienter med sicklecellsjukdom med kärlocklusiva kriser kunde inte bekräfta läkemedlets kliniska nytta. Som en konsekvens av detta är nytta-riskbalansen inte längre till fördel för Adakveo. Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har dragit tillbaka godkännandet för försäljning i EU.

Återkallande av försäljningstillstånd - Läkemedelsverket

Tidig bedömningsrapport

sicklecellanemi

Tidig bedömningsrapport 2020-03-17

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

sicklecellanemi

Rekommendation 2023-06-22

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.