Gå till innehåll

Rekommendation vid brist på kalciumfolinat

Publicerad

Det har under en längre tid varit brist på kalciumfolinat. Bristen förväntas pågå åtminstone hela 2024 med begränsad tillgång.

Rekommendation

Med anledning av bristsituation på kalciumfolinat föreslås efter diskussion i verksamhetschefsrådet för onkologi samt med representanter för NRB i första hand:

  • dosändring av kalciumfolinat i GI-infusionsregimerna14d FOLF, FOLFIRI, FOLFOX, FOLFIRINOX, från 400mg/m2 till 200mg/m2 . I FLOT liksom FOLFOXIRI behålls dosen oförändrat 200mg/m2.
  • Man kan överväga att till stora personer med 1,8 m2 i kroppsyta eller mer inte ge högre dos än ca 100mg när det är 60mg/m2 kalciumfolinat i regimen (bolus 5FU regimer dvs FLV, FLOX, FLIRI).

Vid långvarig brist på kalciumfolinat kan följande åtgärder övervägas:

  • Nybesök som startar adjuvant/neoadjuvant cytostatikabehandling ges Cap-Oxa/Cap i första hand, även till äldre patienter. I andra hand Fl-Oxa/FLV bolus för de patienter där Cap inte är möjligt.
  • Nybesök som startar palliativ cytostatikabehandling ges i första hand Cap-Oxa/Cap. I andra hand FL-Iri/FL-Oxa/FLv. Panit-Iri kan övervägas som första linjes behandling vid patient som är wildtype. Cap-Iri kan övervägas, men det är kombination som vi har undvikit pga risk för biverkningar.
  • På de patienter som har pågående behandling, så ska så många som möjligt övervägas för byte till FL-Oxa/FL-Iri/FLV bolus.

Onkologklinikerna verksamhetsråd genom

Anna Schedin, Maria Liljeholm, Kirsten Björnlinger

NAG LOK

Senast ändrad