Gå till innehåll

LOK och Nationellt system för kunskapsstyrning

Nationell samverkansgrupp läkemedel och medicinteknik har bildat den nationella arbetsgruppen, NAG LOK, som ska stötta nationella programområden när de tar fram kunskapsstöd. NAG LOK bemannas av arbetsutskottet för LOK. Syftet med arbetsgruppen är att läkemedelsriktlinjer i kunskapsstöd från Nationellt system för kunskapsstyrning ska stämma överens med läkemedelskommittéernas rekommendationer. Vid behov kan arbetsgruppen utveckla regiongemensamma läkemedelsrekommendationer.

Kontaktpersoner för NPO, NSG och NAG

Anna Adamsson, Sydöstra sjukvårdsregionen
anna.adamsson@rjl.se

Siobhan Wallhuss, Stockholm-Gotlands sjukvårdsregion
siobhan.wallhuss@regionstockholm.se