Gå till innehåll

Kontakt

Ordförande LOK

Mårten Lindström, Läkemedelskommittén i Jönköping
marten.lindstrom@rjl.se

Processledare

Anna Adamsson, Läkemedelskommittén i Jönköping
anna.adamsson@rjl.se

Siobhan Wallhuss, Region Stockholms läkemedelskommitté
siobhan.wallhuss@regionstockholm.se

LOK:s arbetsutskott

Ordförande i LOK
Mårten Lindström

Södra sjukvårdsregionen
Stefan Nilsson

Sydöstra sjukvårdsregionen
Christina Fischer

Västra sjukvårdsregionen
Johan Sandelin

Sjukvårdsregion Mellansverige
Maria Palmetun Ekbäck
Inge Eriksson

Stockholm-Gotlands sjukvårdsregion
Mats Ek

Norra sjukvårdsregionen
Kristina Seling