Gå till innehåll

Rekommendation för hantering av restsituation för Metalyse (tenecteplas)

Publicerad

Uppdatering 2024-02-12: För trombolys vid akut ischemisk stroke se separat instruktion Rekommendation Metalyse (tenekteplas) 25 mg under restsituation av Actilyse (alteplas) på strokeindikation

Uppdatering 2022-11-09: Hållbarheten för Metalyse har förlängts från 24 månader till 36 månader, se brev från tillverkaren nedan, referens 1 och 2.

Restsituationen på Metalyse förväntas pågå in i 2024 och den mängd vi får behöver reserveras till prehospital vård vid hjärtinfarkt.

Bakgrund

Metalyse

Boehringer-Ingelheim som producerar Metalyse (tenekteplas) har meddelat att Metalyse inte kommer tillhandahållas under perioden 2022-05-02 till 2023-01-31. Det innebär att det inte kommer några nya leveranser under denna tid utan det Metalyse som finns i Sverige nu är det som finns att tillgå till dess att restperioden är avslutad. Som orsak anges ökad efterfrågan. En kartläggning som gjorts av regionernas behov visar att tillgången av Metalyse inte kommer motsvara behovet under den aktuella perioden.

Indikationen enligt FASS är: trombolytisk behandling av vuxna vid misstänkt hjärtinfarkt med kvarstående ST-höjning och symtomdebut inom sex timmar eller nytillkommet vänstersidigt grenblock.

Användningen av Metalyse är framför allt inom prehospital hjärtinfarktvård men off label-användning vid behandling av stroke förekommer också.

Flera regioner använder Metalyse vid hjärtinfarkt på grund av långa transportavstånd till PCI-enheter.

Actilyse (alteplas) kan användas som alternativ, men tar något längre tid att administrera.

Det kan finnas möjlighet till licensläkemedel i begränsad omfattning till höga kostnader.

Företaget undersöker möjligheten att förlänga hållbarhet med utgångsdatum 2022. I väntan på besked är det därför viktigt att spara Metalyse som har passerat utgångsdatum.

Rekommendation

NAG LOK, NPO Nervsystemets sjukdomar och NPO hjärt-kärlsjukdomar har utifrån ovanstående kommit överens om nedanstående rekommendation utifrån aktuellt läge.

Vår rekommendation är att prioritera användningen av Metalyse till prehospital behandling av hjärtinfarkt. Den enklare administrationen i ambulans innebär här en fördel.

Metalyse ska i nuläget inte användas vid ischemisk stroke. De verksamheter som använder Metalyse vid ischemisk stroke behöver därför gå över till Actilyse. Väldigt viktigt att vara sparsam med det Actilyse som finns tillgängligt och undvika spill, till exempel genom att:

  • Aldrig använda för stora förpackningar och därigenom få substans över som behöver kastas. Kombinera hellre olika mindre förpackningar för att uppnå rätt mängd.
  • Inte dra upp Actilyse för behandling innan det verkligen är beslutat att läkemedlet skall användas/trombolys ges.

Mårten Lindström, NAG LOK
Mikael Edsbagge, NPO Nervsystemets sjukdomar
Bertil Lindahl, NPO hjärt- och kärlsjukdomar

Källa

  1. Boehringer Ingelheim AB. Förlängd hållbarhet för Metalyse pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 10 000 enheter 2022-11-04 Pdf, 145.4 kB.
  2. Boehringer Ingelheim AB. Meddelande gällande förlängd hållbarhet för Metalyse (förvaras tillsammans med ytterkartongen) 2022-11-04 Pdf, 143.9 kB.
  3. Läkemedelsverket. Metalyse (tenecteplas) 8 000 enheter (40 mg) och 10 000 enheter (50 mg) pulver och vätska till injektionsvätska, lösning: tillfällig restsituation - DHPC 2022-09-23
  4. Boehringer Ingelheim AB. Information om bristsituation 2022-08-31 Pdf, 358.1 kB.

Senast ändrad