Gå till innehåll

Läkemedel – ordnat införande

Här hittar du läkemedel som hanteras av Regionernas samverkansmodell för läkemedel.

Sök på läkemedel

Det finns flera sätt att söka på ett läkemedel:

  1. Sök på läkemedlets eller substansens namn via sökfunktionen i sidhuvudet.
  2. Sök på läkemedlets eller substansens första bokstav i Läkemedel A-Ö.
  3. Sök på diagnosgrupp, där NT-rådets rekommendationer sorteras per sjukdom.
  4. Sök på vilka läkemedel som befinner sig i respektive steg i processen. De är samlade i tabeller som du kommer åt nedan.

Horisontspaning

Vid horisontspaningen kartläggs systematiskt vilka nya läkemedel och indikationer som kan vara aktuella för introduktion under de närmaste åren. Läkemedel som enligt kriterier bedöms ha en påverkan på vården beskrivs i en tidig bedömningsrapport som delges regionerna och NT-rådet.

Beslut om nationell samverkan

Här listas läkemedel som utsetts till nationellt ordnat införande som är under beredning av NT-rådet och för vilka rekommendation ännu inte utfärdats.

Här listas läkemedel som identifierats i horisontspaningen eller som nominerats av regioner till NT-rådet, men som NT-rådet beslutat inte blir föremål för processen för nationellt ordnat införande.

Förhandling och upphandling

Regionerna samverkar kring att nå avtalsrelationer med läkemedelsföretag för både recept- och rekvisitionsläkemedel. Avtalen kan ofta utgöra en förutsättning för en NT-rådsrekommendation, men kan även baseras på andra skäl för regionsamverkan.

Rekommendation

Baserat på den etiska plattformen och den hälsoekonomiska värderingen av läkemedlet eller indikationen, avger NT-rådet en rekommendation till regionerna om användning.

Uppföljning

Introduktionen av de läkemedel som beslutats för nationell samverkan följs upp regelbundet för att ta reda på om NT-rådets rekommendation följs och se om det är en jämlik användning i landet.