Gå till innehåll

Uppföljningsrapporter

Inom Regionernas samverkansmodell följs introduktionen av de läkemedel som beslutats för nationell samverkan. Syftet med den nationella uppföljningen är att ta reda på om NT-rådets rekommendation följs och se om det är en jämlik användning i landet. Huvudsakliga datakällor är eHälsomyndighetens läkemedelsstatistik och Socialstyrelsens läkemedelsregister och patientregister. I vissa fall inhämtas också data från kvalitetsregister. Omfattningen av uppföljningen varierar beroende på prioritering från NT-rådet och tillgång till data.

Varje kvartal sammanställs försäljningsstatistik över alla läkemedel som omfattas av ordnat införande. Statistiken skickas till regionernas kontaktpersoner och omfattar försäljningen både på recept och rekvisition.