Gå till innehåll

Avtal

Regionerna samverkar kring att nå avtalsrelationer med läkemedelsföretag för både recept- och rekvisitionsläkemedel. Avtalen kan ofta utgöra en förutsättning för en NT-rådsrekommendation, men kan även baseras på andra skäl för regionsamverkan.

Det gäller till exempel vissa receptläkemedel där samverkan med TLV och läkemedelsföretag (så kallad trepartsöverläggning) kan leda fram till avtal som samtliga regioner tecknar. Regionernas arbete med avtal stöds och koordineras av de gemensamma funktionerna Marknad och Förhandling.

Sammanställningen nedan omfattar de avtal som tagits fram gemensamt inom ramen för regionernas samverkansmodell för läkemedel och innehåller endast aktuella, giltiga avtal.