Gå till innehåll

Brist på GLP-1-analoger med indikation diabetes typ 2

Publicerad

Uppdatering 2024-02-27: Tyvärr kommer den pågående bristen av GLP1-analoger (Victoza, Ozempic, Trulicity) att fortsätta under 2024. Begränsa nyinsättningen av GLP1-analoger under bristsituationen. Liksom Läkemedelsverket uppmanar vi vårdgivare att endast förskriva dessa inom indikation, dvs till patienter med diabetes typ 2. I övrigt gäller som nedanstående rekommendation.

Det är brist på i princip alla GLP-1-analoger, Ozempic (semaglutid injektion), Victoza (liraglutid injektion) och Trulicity (dulaglutid injektion). Troligtvis kommer bristsituationen att pågå, av och till, under större delen av 2023.

För leveransstatus, se information om restanmält läkemedel på Fass.se.

Rekommendation vid brist på GLP1-analoger

Ren HbA1c-sänkning

Se över om GLP-1-behandling haft en HbA1c-sänkning på minst 5 mmol/l, har den inte haft det bör läkemedlet sättas ut.

Byte kan behöva ske i första hand till viktneutral blodsockersänkande behandling: metformin, DPP-4-hämmare och SGLT-2-hämmare.

Högriskpatienter

För GLP-1-behandlade patienter med behov av sekundärprofylax (hjärtsjuka och njursjuka) bör byte till SGLT-2-hämmare göras. Observera risk för ketoacidos vid akut sjukdom och/eller intorkning. Vid hjärtsvikt bör inte DPP-4-hämmaren Onglyza (saxagliptin) användas.

Rybelsus (semaglutid tablett) har inte visat någon kardioprotektiv effekt och kräver disciplin vid användandet på grund av dålig biotillgänglighet. Väljer man ändå att använda detta som blodsockersänkande behandling bör utvärdering med nytt HbA1c ske efter två månaders behandling.

NAG LOK
NAG glukossänkande läkemedel diabetes typ 2
Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för endokrina sjukdomar

Senast ändrad