Gå till innehåll

Värdskap inom Nationellt system för kunskapsstyrning

Värdskap

Nationella programområden, NPO

Södra sjukvårdsregionen
Representant LOK Stefan Nilsson

Nationellt primärvårdsråd
Nervsystemets sjukdomar
Njur- och urinvägssjukdomar
Tandvård

Sydöstra sjukvårdsregionen
Representant LOK Christina Fischer

Barn och ungdomars hälsa
Kvinnosjukdomar och förlossning
Perioperativ vård, intensivvård och transplantation
Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Västra sjukvårdsregionen
Representant LOK Johan Sandelin

Kirurgi och plastikkirurgi
Lung- och allergisjukdomar
Mag- och tarmsjukdomar
Psykisk hälsa
Rörelseorganens sjukdomar

Sjukvårdsregion Mellansverige
Representant LOK Maria Palmetun Ekbäck

Akut vård
Hjärt- och kärlsjukdomar
Äldres hälsa
Öron-, näsa-, halssjukdomar

Stockholm-Gotlands sjukvårdsregion
Representant LOK Åsa Derolf

Hud- och könssjukdomar
Infektionssjukdomar
Medicinsk diagnostik
Reumatiska sjukdomar
Sällsynta sjukdomar
Ögonsjukdomar

Norra sjukvårdsregionen
Representant LOK Kristina Seling

Endokrina sjukdomar
Levnadsvanor

Sveriges kommuner och regioner, SKR

Cancersjukdomar