Gå till innehåll

Winrevair (sotatercept)

Tidig bedömningsrapport

pulmonell hypertension (PAH)

Tidig bedömningsrapport 2024-04-19

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har 2024-05-03 beslutat om nationell samverkan för sotatercept. Det betyder att läkemedlet (om det blir godkänt av EMA) ingår i processen för nationellt ordnat införande. NT-rådet har beställt en hälsoekonomisk bedömning av sotatercept från TLV. När den färdigställts kommer NT-rådet att göra en sammanvägd bedömning och ge en rekommendation till regionerna om läkemedlets användning. I väntan på den hälsoekonomiska bedömningen rekommenderar NT-rådet regionerna att avvakta med att använda sotatercept.

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet