Gå till innehåll

Wakix (pitolisant)

Wakix är avsett för vuxna för behandling av narkolepsi, med eller utan kataplexi.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Med anledning av TLV:s beslut om att Wakix inte ingår i högkostnadsskyddet, har NT-rådets tidigare rekommendation gällande Wakix upphört. NT-rådet kommer inte att lämna något nytt yttrande utan hänvisar till TLV:s beslut.

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.