Gå till innehåll

Vosevi (sofosbuvir+velpatasvir+voxilaprevir)

Vosevi är avsett för behandling av hepatit C.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via recept. Avtalsstart 2024-01-01 Avtalsslut 2025-12-31 Förlängningsoption till och med 2026-12-31

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

NT-rådet avslutade det ordnade införandet för läkemedel mot hepatit C 2020-12-31. Hanteringen är överlämnad till de regionala läkemedelskommittéerna.

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.