Gå till innehåll

Skyclarys (omaveloxolon)

Omaveloxolon är avsett för behandling av Friedreich's ataxi

Tidig bedömningsrapport

Friedreichs ataxi

Tidig bedömningsrapport 2023-11-10

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har 2023-12-06 beslutat om nationell samverkan för Skyclarys. Skyclarys är ett förskrivningsläkemedel. Till dess att TLV beslutat om Skyclarys ska ingå i läkemedelsförmånerna, rekommenderas regionerna att avvakta med införande för att undvika införande på osäkra grunder och en ojämlik hantering i landet.

NT-rådets rekommendation

Friedreichs ataxi

Rekommendation att avvakta 2024-04-18

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.