Gå till innehåll

Raylumis (tanezumab)

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har i november 2021 beslutat att palovaroten inte godkänns för försäljning inom EU. Palovaroten var tänkt för behandling av måttlig till svår kronisk smärta i höft- eller knäleden hos vuxna med osteoartrit.

Tidig bedömningsrapport

artros

Tidig bedömningsrapport 2021-03-08

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.