Gå till innehåll

Pixuvri (pixantron)

Pixantron är avsett för behandling av non-Hodgkin-B-cellslymfom (NHL).

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Nationell samverkan för Pixuvri har avslutats. NT-rådets rekommendation har arkiverats 2021-11-01. Hanteringen av Pixuvri är överlämnad till de regionala läkemedelskommittéerna. Den tidigare rekommendationen finns att läsa i arkivet.

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.