Gå till innehåll

Orkambi (lumacaftor/­ivacaftor)

Orkambi är avsett för behandling av cystisk fibros.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via recept. Avtalsstart 2022-12-01 Avtalsslut 2026-12-31 Förlängningsoption till och med 2028-12-31

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

TLV har i november 2022 beslutat att Kaftrio, Kalydeco, Orkambi och Symkevi vid cystisk fibros ingår i högkostnadsskyddet. NT-rådets tidigare rekommendationer för läkemedlen har därmed upphört. Respektive läkemedelskommitté kan hantera Kaftrio, Kalydeco, Orkambi och Symkevi enligt sina lokala rutiner och i enlighet med TLV:s beslut.

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.