Gå till innehåll

Lumevoq (lenadogen-nolparvovek)

NT-rådet beslutade 2021 att Lumevoq vid Lebers hereditära optikusneuropati (LHON) skulle omfattas av nationell samverkan. I april 2023 har företaget dragit tillbaka sin ansökan om marknadsgodkännande i Europa. Därmed kommer inte NT-rådet att uttala sig om läkemedlet.

Tidig bedömningsrapport

Lebers hereditära optikusneuropati (LHON)

Tidig bedömningsrapport 2021-09-28

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.