Gå till innehåll

krovalimab

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har 2024-02-07 beslutat om nationell samverkan för krovalimab. Krovalimab är ett förskrivningsläkemedel. Till dess att TLV beslutat om krovalimab ska ingå i läkemedelsförmånerna, rekommenderas regionerna att avvakta med införande för att undvika införande på osäkra grunder och en ojämlik hantering i landet.

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.