Gå till innehåll

Jardiance (empagliflozin)

Jardiance är avsett för behandling av diabetes, hjärtsvikt och kronisk njursjukdom.

Tidig bedömningsrapport

hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion

Tidig bedömningsrapport 2022-04-22

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

NT-rådets tidigare rekommendation, att avvakta med behandling vid hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion, har upphört att gälla eftersom TLV har utökat subventionen. Jardicance subventioneras nu för hela det godkända användningsområdet för hjärtsvikt vilket innefattar patienter med symtomatisk kronisk hjärtsvikt oavsett ejektionsfraktion. Respektive region kan hantera Jardiance enligt sina lokala rutiner och i enlighet med TLV:s beslut.

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.