Gå till innehåll

imetelstat

imetelstat är ett läkemedel för behandling av transfusionsberoende anemi
hos patienter med myelodysplastiskt syndrom.

Tidig bedömningsrapport

myelodysplastiskt syndrom

Tidig bedömningsrapport 2024-05-08

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har 2024-06-26 beslutat om nationell samverkan för imetelstat. Det betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande. NT-rådet har beställt en hälsoekonomisk bedömning av imetelstat från TLV. När den färdigställts kommer NT-rådet att göra en sammanvägd bedömning och ge en rekommendation till regionerna om läkemedlets användning. I väntan på den hälsoekonomiska bedömningen rekommenderar NT-rådet regionerna att avvakta med att använda imetelstat..

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet