Gå till innehåll

Givlaari (givosiran)

Givlaari är avsett för behandling av akut hepatisk porfyri.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via recept. Avtalsstart 2022-07-01 Avtalsslut 2025-06-30

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Med anledning av att TLV i juni 2022 beslutat att Givlaari ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention, har NT-rådets tidigare rekommendation gällande Givlaari upphört. Respektive läkemedelskommitté kan hantera Givlaari enligt sina lokala rutiner och i enlighet med TLV:s beslut. Givlaari subventioneras endast för patienter som haft minst fyra sjukdomsrelaterade attacker som krävt sjukhusinläggning de senaste 12 månaderna.

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.