Gå till innehåll

NT-rådets generella rekommendation för PD-(L)1-hämmare

Om tabellen

För fullständig indikationstext, se respektive produktresumé. www.fass.se

Kolumnerna är sorterade i bokstavsordning.

Senaste tillägg i tabellen

2024-01-10
Keytruda vid gallvägscancer i 1:a linjen

2023-12-21
Jemperli vid endometriecancer i 1:a linjen.

2023-12-21
Keytruda vid HER2-negativ ventrikelcancer och cancer i esofageala övergången i 1:a linjen.

Rekommendation för PD-(L)1-hämmare

Indikationer

Bavencio
(avelumab)

Imfinzi
(durvalumab)

Jemperli (dostarlimab)

Keytruda
(pembrolizumab)

Libtayo
(cemiplimab)

Opdivo
(nivolumab)

Tecentriq
(atezolizumab)

Adenocarcinom i ventrikeln, gastroesofageala övergången eller esofagus, 1:a linjen


+ fluoropyrimidin- och platinabaserad kemoterapi


Bröstcancer, trippelnegativ
+ kemoterapi+ nab-paklitaxel

Cervixcancer, 1:a linjen
+ kemoterapi med/utan bevacizumab
Cervixcancer, 2:a linjen

monoterapiEndometriecancer, 1 L, MSI-H eller dMMRKarboplatin-paklitaxel

Endometriecancer, MSI-H eller dMMR, tidigare behandladmonoterapi

monoterapi
Esofaguscancer, 1:a linjen
+ platinabaserad kemoterapi och fluoropyrimidin


+ Yervoy
eller
+ fluoropyrimidin- och platinabaserad kemoterapi


Esofaguscancer, 2:a linjen


monoterapi


Gallvägscancer, 1L
+ gemcitabin och cisplatin
Hepatocellulärt carcinom+ bevacizumab

Hodgkins lymfom
monoterapi


monoterapi


Huvud- och halscancer, skivepitelial, 1:a linjen
monoterapi
eller
+ platinabaserad kemoterapi och
5-flurorouracil
Huvud- och halscancer, skivepitelial, 2:a linjen
monoterapi


monoterapi


Kolorektalcancer, MSI-H eller dMMR,1:a linjen
monoterapi
Kolorektalcancer, MSI-H eller dMMR, 2:a linjen
monoterapi


+ Yervoy


Lungcancer, icke-småcellig, 1:a linjen
monoterapi

monoterapi


monoterapi

Lungcancer, icke-småcellig av icke-skivepiteltyp i gott allmäntillstånd, 1:a linjen
+ platinabaserad kemoterapi och pemetrexed

+ platinabaserad kemoterapi


+ nab-paklitaxel och karboplatin
eller
+ bevacizumab, paklitaxel och karboplatin

Lungcancer, icke-småcellig av icke-skivepiteltyp, 2:a linjen
monoterapi


monoterapi

monoterapi

Lungcancer, icke-småcellig av skivepiteltyp i gott allmäntillstånd, 1:a linjen
+ karboplatin och paklitaxel/nab-paklitaxel

+ platinabaserad kemoterapiLungcancer, icke-småcellig av skivepiteltyp, 2:a linjen
monoterapi


monoterapi

monoterapi

Lungcancer, icke-småcellig metastaserad och/eller recidiverande i gott allmäntillstånd, 1:a linjen


+ Yervoy med 2 cykler platinum-dubblett


Lungcancer, småcellig, 1:a linjen


+ etoposid med karboplatin eller cisplatin

+ etoposid och karboplatin

Lungsäckscancer, 1:a linjen


+ Yervoy


Malignt melanom, avancerat
monoterapi


monoterapi


Malignt melanom, avancerat med dålig prognos


+ Yervoy


Merkelcellscancer

monoterapiNjurcellscancer, 2:a linjen


monoterapi


Njurcellscancer, intermediär/­hög risk, 1:a linjen

 + Inlyta+ Inlyta


+ Yervoy
eller
+ Cabometyx


Njurcellscancer, låg risk, 1:a linjen

+ Inlyta+ Inlyta


+ Cabometyx


Skivepitelcancer, kutan

monoterapiUrotelial cancer, 1:a linjen

monoterapimonoterapimonoterapi

Urotelial cancer, 2:a linjen
monoterapi


monoterapi

monoterapi

Ventrikel-, tunntarms- eller gallvägscancer, MSI-H eller dMMR, tidigare behandlad
monoterapi
Ventrikelcancer och cancer i esofageala övergången, HER2-negativ 1:a linjen
+fluoropyrimidin och platinabaserad kemoterapi
Ventrikelcancer och cancer i esofageala övergången, HER2-positiv 1:a linjen
+ trastuzumab + fluoropyrimidin + platinum