Gå till innehåll

Åsa Derolf ny ordförande för NT-rådet från årsskiftet

Åsa Derolf

Publicerad

Ny ordförande för NT-rådet blir Åsa Derolf, som i dag är regional ledamot i NT-rådet där hon representerar sjukvårdsregion Stockholm Gotland. NT-rådet behöver därmed en ny regional representant för Stockholm Gotland. Övriga regionala representanter fick förnyat förordnande.

Det blir Åsa Derolf från Region Stockholm som tar över ordförandeposten för NT-rådet från och med den 1 januari 2024. Det beslutade Nationella Samordningsgruppen (NSG) för Läkemedel och Medicinteknik i dag. Derolf ersätter Gerd Lärfars, ordförande sedan 2017, som nu går i pension.

Åsa Derolf är disputerad läkare, specialist i hematologi och internmedicin. Hon har arbetat som verksamhetschef på Karolinska sjukhuset innan hon började på hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm år 2021. Som verksamhetschef har hon arbetat aktivt med prioritering av nya läkemedel till regionens patienter. Hon har sedan 2021 varit ordförande i Läkemedelskommittén samt sjukvårdsregionens ledamot i NT-rådet.

– Vi är glada över att utse Åsa Derolf som ny ordförande för NT-rådet. Derolf har stor erfarenhet inom läkemedelsområdet och kommer att passa utmärkt för rollen, säger Johan Bratt, ordförande för NSG Läkemedel och Medicinteknik.

Fem av sex regionala representanter valdes om

Med Åsa Derolf som ny ordförande, behöver NT-rådet en ny regional ledamot från sjukvårdsregion Stockholm Gotland. Nomineringsprocessen påbörjas nu och ersättaren ska tillträda vid årsskiftet.

Ledamöter för övriga sjukvårdsregioner valdes om. Dessa ledamöter är:

  • Anders Bergström, apotekare, Norra sjukvårdsregionen
  • Maria Landgren, apotekare, Södra sjukvårdsregionen
  • Mårten Lindström, läkare, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Anna Lindhé, apotekare, Västra sjukvårdsregionen
  • Maria Palmetun Ekbäck, läkare, Sjukvårdsregion Mellansverige

NT-rådet är bemannat med en ordförande och sex sjukvårdsregionala ledamöter. Utöver det finns två ordinarie ledamöter utan rösträtt samt ett antal adjungerade personer med olika kompetens/uppdrag. De sex regionala ledamöterna ska ha medicinsk eller farmaceutisk kompetens och en jämn fördelning mellan dessa kompetenser eftersträvas. Regionledamöterna liksom ordförande utses av Nationella Samverkansgruppen för Läkemedel och Medicinteknik efter nominering från respektive sjukvårdsregion.

NT-rådet

Senast ändrad