Gå till innehåll

Ny strategi stärker det nordiska läkemedelssamarbetet

Publicerad

Nordiskt läkemedelsforum (NLF) har tagit fram en strategi för att utveckla det nordiska samarbetet i läkemedelsfrågor.

De nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige har sedan 2015 en samverkan i samverkansformen Nordiskt läkemedelsforum (NLF). Samverkan startades på initiativ från Amgros i syfte att utveckla samarbete och erfarenhetsutbyte mellan de nordiska länderna främst kring förhandling och upphandling. Samverkan har utvecklats över åren men informations- och erfarenhetsutbyte fortsätter att vara en viktig del av samarbetet. För Sveriges räkning deltar främst representanter från regionernas samverkansmodell för läkemedel.

Alla medverkande länder har nu ställt sig bakom en ny uppdaterad strategi för att utveckla och förbättra samverkan ytterligare. Strategin fokuserar på tre områden:

  • Utvecklad samverkan kring förhandling och upphandling
  • Försörjningsfrågor och leveranssäkerhet
  • Stärkt gemensamt påverkansarbete

För regionernas samverkansmodell betyder det nordiska samarbetet inom NLF bland annat ett förenklat sätt att ha kontakt med nordiska kollegor som ofta arbetar med likartade läkemedelsfrågor samtidigt.

– Vi ser att läkemedelskostnaderna ökar för regionerna, särskilt för nya innovativa behandlingar, och ett nordiskt samarbete är värdefullt då vi försöker hitta gemensamma lösningar och dela erfarenheter kring dessa utmaningar. Strategin som nu tagits fram kommer kunna förbättra våra förutsättningar att samverka och göra att det blir tydligare vad NLF samverkan innebär och vad vi gemensamt prioriterar, säger Mikael Svensson, förhandlingskoordinator regionernas samverkansmodell för läkemedel.

Mer läsning:

NT-rådet

Senast ändrad