Gå till innehåll

Nytt avtal ger högkostnads­skydd för Kaftrio

Publicerad

Flera läkemedel för cystisk fibros, däribland Kaftrio, införs i förmånen enligt beslut från TLV. Regionerna och företaget har förhandlat fram ett avtal som bidragit till ett positivt förmånsbeslut.

TLV har beslutat att behandling mot cystisk fibros med läkemedlen Kaftrio, Kalydeco och Symkevi ska omfattas av läkemedelsförmån. Beslut har även fattats som innebär att Orkambi fortsatt ska kvarstå i läkemedelsförmånerna.

Efter trepartsöverläggningar mellan TLV, regionerna och företaget har regionerna och företaget enats om ett avtal. Avtalet träder i kraft den 1 december 2022 och har bidragit till att TLV nu kan godkänna värderingen av kostnadseffektiviteten för dessa läkemedel.

– Det här ärendet har varit mycket komplext och det framförhandlade avtalet är unikt. Regionerna har visat en stor vilja att lösa det här och verkligen konstruktivt bidragit till det avtal som nu är på plats, säger Gerd Lärfars, ordförande för NT-rådet.

I samband med att avtalet träder i kraft, upphör behovet av NT-rådets rekommendation av Kaftrio. Den kommer därför att arkiveras.

NT-rådet

Senast ändrad