Gå till innehåll

Regionala skillnader i användning av PD-(L)1-hämmare

Publicerad

Inom regionernas livscykelfunktion har en uppföljningsrapport tagits fram för hur användningen av PD-L(1)-hämmare har sett ut.

Livscykelfunktionen inom regionernas samverkansmodell har analyserat regionernas inköp av PD-L(1)-hämmare. Analysen visar att det finns regionala skillnader i användning av dessa läkemedel och att den faktiska skillnaden mellan regionerna också har ökat över tid.

Användningen är betydligt högre i de geografiskt sydliga sjukvårdsregionerna (Sydöstra, Södra och Västra). Skillnaden kan sannolikt inte helt förklaras av demografiska skillnader eller skillnader i behov.

– Det är väldigt svårt att utifrån dessa data förklara vad skillnaderna mellan regionerna beror på. Det är viktigt att PDL(1)-hämmare används vid de cancerformer där de har stor effekt och där NT-rådet har utfärdat en bör-rekommendation. Vi hoppas att rapporten ska utgöra ett incitament för regionerna att utvärdera sin egen användning ytterligare, säger Gerd Lärfars, ordförande för NT-rådet.

I rapporten används också data från Registret för cancerläkemedel, vilket visar att dessa läkemedel framförallt används vid hud- och lungcancerdiagnoser. Däremot går det inte att göra en bedömning om orsakerna till de regionala skillnaderna, eftersom täckningsgraden inte är tillräckligt hög i alla regioner.

– Data från Registret för cancerläkemedel har varit avgörande för den här rapporten. Flera regioner har en bra täckning, vilket har möjliggjort djupare analyser. Om alla regioner haft samma goda täckning i registret, hade vi kunnat gå längre i våra slutsatser, säger författare av rapporten, Emil Aho på Livscykelfunktionen.

NT-rådet

Senast ändrad