Gå till innehåll

De nordiska länderna samarbetar om avtalsvillkor för avancerade läkemedel

Publicerad

Danmark, Sverige och Norge har startat ett samarbete om standardvillkor for avancerade terapier. Målet är bland annat att bidra till snabbare tillgång för patienter till denna typ av behandling.

För närvarande sker en omfattande utveckling av läkemedel baserade på gener, vävnader eller celler. En samlad benämning för dessa är Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP). För dessa läkemedel gäller att behandlingen ofta bara sker en gång till skillnad mot andra läkemedel som ges över en längre tid. Teknologin som används för ATMP innebär att det kan finnas behov av andra typer av avtalslösningar än för traditionella läkemedel. Exempel på problem som kan vara specifika för ATMP är utmaningar kring personlig integritet (GDPR) eftersom terapierna ofta beställs för enskild patient, mer komplicerade logistikutmaningar samt aspekter kring leveranstid eftersom terapierna ofta har en begränsad hållbarhet.

De nordiska länderna delar samma erfarenheter av att det har tagit lång tid att etablera avtal för ATMP. Det gemensamma initiativet kring samarbete mellan länderna är baserat på dessa erfarenheter. Varje enskilt land kommer fortsatt arbeta vidare med egna avtalslösningar, men genom erfarenhetsutbyte och dialog om praktiska erfarenheter bedöms förutsättningarna bli bättre för att hantera dessa terapier på ett effektivare och mer likartat sätt.

Läs mer om Danmark

Läs mer om Norge

NT-rådet

Senast ändrad