Gå till innehåll

Regionerna rekommenderas att använda genterapin Luxturna vid ärftlig ögonsjukdom

Publicerad

Nya data från företaget som ligger till grund för en ny hälsoekonomisk värdering och ett lägre pris gör att NT-rådet har beslutat att rekommendera regionerna att använda Luxturna vid ärftlig ögonsjukdom.

Luxturna (voretigen neparvovek) är ett relativt nytt läkemedel för att behandla en sällsynt ärftlig ögonsjukdom, hereditär retinaldystrofi. Luxturna är en genterapi och innebär ett nytt sätt att behandla sjukdomen.

– Behandlingen är lovande och de kliniska studierna visar att behandlingseffekten kvarstår i minst tre år. Luxturna kommer förhoppningsvis innebära att patienternas synförmåga kvarstår i många år efter behandling, vilket bör leda till en förbättrad livskvalité och minskat behov av synhjälpmedel under mycket lång tid, säger NT-rådets ordförande Gerd Lärfars.

NT-rådet rekommenderade 2019 regionerna att inte använda Luxturna på grund av bristande kostnadseffektivitet. Nu har TLV gjort en förnyad hälsoekonomisk värdering av Luxturna utifrån nya data från företaget. Detta tillsammans med ett avtal om rabatt gör detta att NT-rådet nu rekommenderar regionerna att använda Luxturna.

– NT-rådet har efter att en förhandling med företaget genomförts bedömt att förhandlingen resulterat i en rimlig prisnivå, säger Gerd Lärfars.

NT-rådet

Senast ändrad