Gå till innehåll

NT-rådet rangordnar immunterapier

Publicerad

NT-rådet ger klartecken till fler cancerbehandlingar med PD-1- och PD-L1-hämmare. Rådet inför samtidigt en ny rangordning av läkemedlen.

NT-rådet öppnar för flera kombinationsbehandlingar vid njurcellscancer genom att rekommendera regionerna att använda PD-L1-hämmaren Bavencio tillsammans med Inlyta. NT-rådet säger dessutom ja till användning av PD-1-hämmaren Libtayo vid kutan skivepitelcancer. Tidigare rekommendation avrådde från användning.

Båda dessa förändringar är resultatet av en ny nationell upphandling av PD-1- och PD-L1-hämmare. De aktuella läkemedelsföretagen fick lämna anbud på alla godkända substanser inom gruppen PD-1- och PD-L1-hämmare. Nationella avtal med start 1 januari 2021 har sedan tecknats för PD-1-hämmarna Libtayo, Opdivo och Keytruda samt för PD-L1-hämmarna Bavencio, Tecentriq och Imfinzi. De sekretessbelagda avtalspriserna kan sänkas vid två fasta tillfällen per år.

– De här immunterapierna har inneburit stora vinster för våra cancerpatienter. Det är angeläget att svensk sjukvård får samma kostnadsmässiga förutsättningar för att vård på lika villkor över huvud taget ska vara möjlig. Upphandlingsutfallet, och de förändringar i rekommendationerna som följer av det, tydliggör konkurrensen som finns inom området. Kostnaden är av mycket stor vikt för regionerna, säger Ulf Törnqvist som är ansvarig upphandlare inom Regionernas samverkan för läkemedel.

Ny rangordning

NT-rådet inför också en rangordning av vissa PD-1- och PD-L1-hämmare. Rangordningen är baserad på de nya avtalspriserna, och innebär att rådet rekommenderar regionerna att använda olika läkemedel i första respektive andra hand. Till exempel rekommenderas att Opdivo bör användas i första hand och Keytruda i andra hand vid behandling av malignt melanom.

– En konsekvens av de nya avtalen är att patienter med metastaserad njurcancer nu kan erbjudas en kombination av immunterapi och målriktad cancerbehandling med Bavencio och Inlyta. En annan positiv nyhet är att cancerpatienter som drabbats av en relativt ovanlig cancersjukdom som kutan skivepitelcancer nu kan erbjudas immunterapi med Libtayo, säger Kenneth Villman, som är överläkare i onkologi och adjungerad representant för Nationell arbetsgrupp för cancerläkemedel, NAC, i NT-rådet.

PD-1-hämmare är så kallade immunterapier som hämmar immunförsvarets bromsmekanismer. Det kan skapa ett starkt immunsvar riktat mot cancerceller vid till exempel skivepitelcancer, lungcancer och malignt melanom. Ett och samma läkemedel kan oftast användas vid flera olika cancerformer.

Anna Bratt

Senast ändrad