Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

NT-rådet hänvisar till TLV:s beslut angående Wakix

Publicerat 2019-10-28

TLV har beslutat att Wakix (pitolisant) för vuxna patienter med narkolepsi inte ingår i högkostnadsskyddet. Narkolepsi är en neurologisk sjukdom som innebär att hjärnan inte kan styra över vakenhet och sömn.

TLV bedömer att kostnaden för behandling med Wakix inte är rimlig i förhållande till nyttan med behandlingen.

En kostnadsjämförelse visar att behandlingskostnaden per dag för Wakix är 10 till 20 gånger högre än för jämförelsealternativen modafinil och venlafaxin. Företaget har inte kommit in med något underlag till TLV som visar att den högre kostnaden för Wakix är rimlig i förhållande till den nytta som behandlingen ger.

Med anledning av TLV:s beslut om att Wakix inte ingår i högkostnadsskyddet, har NT-rådets tidigare rekommendation gällande Wakix upphört. NT-rådet kommer inte att lämna något nytt yttrande utan hänvisar till TLV:s beslut.

NT-rådet

Senast ändrad